TESKI

BİLGİ

Kent merkezinin şehrin batısından doğusuna kaymasıyla beraber yeni kent merkezi sınırları içerisinde yer alan ve hali hazır durumda tarım arazisi olan birçok parsel kentleşmeye bağlı olarak kimliğini kaybedecek ve yeni faaliyetlere ev sahipliği yapacaktır. Öneri proje, bu sorunsaldan yola çıkarak kentten alınan yeşilin yapıyla beraber tekrar şekillenerek farklı bir dokuda kente iade edilmesini amaçlamaktadır.

Yapı konumu gereği yakın zamanda yarışmaya açılmış olan yeni Büyükşehir Belediye Binası ve çevresindeki kampüsün kentle bağlantısını sağlayan bir kapı niteliğindedir. Bir başka deyişle, Teski Hizmet Binası, belediye binası ve çevresindeki doku ile beraber gelişecek olan yeni kent merkezine geçişte bir eşik oluşturmaktadır. Bu anlamda Belediye Binası’nın önermiş olduğu kamusal promenad önerilen Teski Hizmet Binası projesinde de korunmuş, yapının kurgusunun bir parçası haline getirilerek güneybatı sınırındaki yoğun caddeye ulaştırılmıştır. Yapı önceki kentsel tasarım yarışması sonucunda uygulanması muhtemel olan önerileri de dikkate alarak yaya faaliyetlerini güneybatı yönündeki cadde üzerinde düzenler. Alanın kuzeyinden yeni belediye yapısına uzanan yüksek hızlı yol ile bağlantılar araç trafiğiyle sınırlandırılarak yolun niteliği korunmuştur. Alanın kuzeydoğu sınırında yer alan ada içi yol protokol yolu olarak korunmuş ve trafikten arındırılmıştır. Böylelikle alanda gerçekleştirilecek sosyo-kültürel yapılar ile potansiyel olarak kurulabilecek ilişkilerin önü açılmıştır.

Program birimleri hem şartnamede verilen ihtiyaç programı sınıflandırması hem de organizasyon şeması dikkate alınarak yerleştirilmiştir. En üst katta manzaraya hakim cephede genel müdürlük birimleri, diğer cephelerde ise Genel Müdürlükle ilişkili olan Özel Kalem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu ve Hukuk Müşavirliği bulunmaktadır. 3üncü katta organizasyon şemasında genel müdür yardımcılarını bağlı olmayan, genel müdürlüğe bağlı olarak işleyen Strateji Geliştirme, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi, İlçeler Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve bir Rezerve Daire başkanlığı yerleştirilmiştir. Bunların dışında kalan ve genel müdür yardımcılarına bağlı olan İdari Mali birimler ile Yatırım ve İşletmeler altında yer alan birimler 1 ve 2inci katlara ayrı giriş imkanı olacak şekilde avlu ve galeriler çevresine gruplanarak yerleştirilmiştir. Konferans salonu, kreş, fitness salonu ve yemekhane gibi ortak alanlar bodrum, zemin ve 1inci kata dağıtılarak teraslarda ve yapının iç boşluklarında idari işlevlerin yerine getirilmesinin haricinde bir kentsel hayat üretilmesi, yeni kent merkezinde oluşan kentsel hayatın TESKİ Hizmet Binası içerisinde de sürdürülmesi amaçlanmıştır. Yapıya alınan çoklu girişler de bu amaca hizmet etmektedir.

 
KÜNYE

Yer: Tekirdağ, Türkiye

Yıl: 2016

Program: Kamu + İdari

Alan: 31004m²

İşveren: Tekirdağ Su ve Kanalizayon İdaresi Genel Müdürlüğü - TESKİ (Ulusal Yarışma)

Sorumlu Ortak: Heves Beşeli

Tasarım Ekibi: Hakan Şanlı, Mehmet Karadağ, Havva Nur Başağaç, Deniz Şimşek

Danışmanlar;

Statik: Özün Proje

Mekanik: Beşeli Engineering

Elektrik: MPY Engineering

Peyzaj: Leman Elverişli

GÖRSELLER
TESKI
TESKI
TESKI
TESKI
TESKI
TESKI

© 2016 Motto Mimarlık

TESKI
TESKI

© 2016 Motto Mimarlık

TESKI
TESKI

© 2016 Motto Mimarlık

TESKI
TESKI

© 2016 Motto Mimarlık

TESKI
TESKI

© 2016 Motto Mimarlık

TESKI
TESKI

© 2016 Motto Mimarlık

TESKI
TESKI

© 2016 Motto Mimarlık

TESKI
TESKI

© 2016 Motto Mimarlık