TAF 90. YIL BAŞKENT POLİGON KOMPLEKSİ

BİLGİ

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAF) 90. Yıl Başkent Kampüsü, spor etkinliklerinin yanısıra sosyal, kültürel, ve ticari işlevler de üstlenerek ziyaretçilerin gün boyu faydalanabileceği servisler sunacak bir program çözümlemektedir. Talep edilen karma kullanım, olimpiyat dönemi (yüksek yoğunluk) ve sıradan günlerde kullanım (düşük yoğunluk) arasında değişen farklı ölçekleri anlamayı ve doğru şekilde kurgulayabilmeyi projenin tasarımında aşılması gereken en önemli zorluk olarak öne çıkarmaktadır. 

Proje bütün atış poligonu yapılarını bağlayan ve final poligonu ile sonlanan sarmal bir yaya yolu kurgulamaktadır. Sarmal kurgu hem farklı spor dalları arasında etkileşimi tetikler, hem de merkezdeki “bahçe” alanındaki sosyal etkinliklerin kampüs geneliyle iletişim kurmasını sağlar. Bu sayede, sarmal yaya yolu poligonlar arasındaki dolaşımı bir hafta sonu gezisine dönüştürebilmekte ve alandaki sosyal kullanımları birbiriyle ilişkilendirmektedir. 

90. Yıl Başkent Poligon Kampüsü, olimpik tesislerin sıklıkla karşılaştığı olimpiyat sırasında ve olimpiyat sonrasında çok farklılaşan kullanım yoğunluğu problemine alternatif bir yaklaşım sunmaktadır. 

 
KÜNYE

Yer: Ankara, Türkiye

Yıl: 2013

Program: Spor + Rekreasyon

Proje Alanı: 63504m²

İşveren: Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Davetli Yarışma)

Sorumlu Ortak: Onur Özkoç, Heves Beşeli

Tasarım Ekibi: Duygu Tüntaş, Tamara Nazari, Hakan Şanlı, Gökhan Yıldırım, Osman Sümer

GÖRSELLER
TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi

© 2013 Motto Mimarlık

TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi

© 2013 Motto Mimarlık

TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi

© 2013 Motto Mimarlık

TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi

© 2013 Motto Mimarlık

TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi

© 2013 Motto Mimarlık

TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi

© 2013 Motto Mimarlık

TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi

© 2013 Motto Mimarlık

TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi

© 2013 Motto Mimarlık

TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi

© 2013 Motto Mimarlık

TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi

© 2013 Motto Mimarlık

TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi

© 2013 Motto Mimarlık

TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi

© 2013 Motto Mimarlık

TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi

© 2013 Motto Mimarlık

TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi

© 2013 Motto Mimarlık

TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi

© 2013 Motto Mimarlık

TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi

© 2013 Motto Mimarlık

TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi

© 2013 Motto Mimarlık

TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi

© 2013 Motto Mimarlık

TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi

© 2013 Motto Mimarlık

TAF Poligon Kompleksi
TAF Poligon Kompleksi

© 2013 Motto Mimarlık