Featured Posts

Kırşehir Gezegenevi ve Kültür Parkı

Kırşehir Gezegenevi ve Kültür Parkı Kolokyumu, gezegenevi yarışmasının yanı sıra, kentsel tasarımın bir tasarım problemi olarak mimari tasarım yarışmalarına etkilerinin tartışıldığı keyifli bir seansta gerçekleşti.

Kolokyum - Ahi Evran Külliyesi, Kırşehir


Recent Posts