LÖSEV CERKEŞ

DOĞAL YAŞAM MERKEZİ

BİLGİ

Proje alanı kendine özgü karakteristikleri olan ve Uluçay deresi tarafından parçalanmış 2 alandan oluşmaktadır. Kuzeyde tren yolu boyunca uzanan arsa halihazırda tarım alanları, fidanlık ve ağaçlık alanları barındırmakta, merkezden geçen servis yolu ve gridal düzeni sayesinde programın gerektirdiği organik tarım ve hayvancılık fonksiyonları için uygun bir alan oluşturmaktadır. Bu nedenle arsanın bu bölümü üretim faaliyetleri için ayrılmıştır. Uluçay’ın güneyinde kalan arsa ise ağaçların daha seyrek olmasına bağlı olarak doğal yapıya zarar vermeden yapı yapmaya uygun boşluklar barındırmasının yanı sıra yapay göletlerin de etkisiyle oluşmuş olan ekolojik çeşitliliğin deneyimlenmesine olanak vermesi nedenleriyle doğal yaşam merkezinin konaklama ve rekreatif aktivitelerine ayrılmıştır.

Uluçay deresi çevresindeki yüksek ağaçlarla beraber yalnızca fiziksel değil görsel olarak da bir bariyer oluşturur. İki yaka arasındaki bu kopma, aynı zamanda arınma eyleminin kurgulanması için de bir çıkış noktasıdır. Misafirler doğal yaşam merkezine arsanın kuzeybatısından giriş yaparken araçlarını burada bırakıp bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuğun başlangıç noktası Uluçay’ın iki yakasını bağlayan giriş binasının devamında gelen bir köprüdür. Bu köprü misafirleri fiziksel, görsel ve işitsel uyarıcılar tarafından rahatsız edilmeyecekleri korunaklı bir alana ulaştırır. Bu bağlamda önerilen köprü arınma eylemi için bir eşik görevi görmektedir.

Konaklama ve rekreatif birimlerin yerleşiminde mevcut ağaçların ve doğal oluşumların korunmasının yanı sıra gölet kenarlarının günlük aktivitelere açılması ve konaklama birimlerinin manzara ve ekolojik çeşitliliğin arttığı gölet kenarlarına doğru yönelmesi hedeflenmiştir.

Programın arsa üzerindeki dağılımı yapılırken daha önceden yapılaşmış alanlar da yeni programlar yüklenerek yeniden yapılaştırılmıştır.

Arsanın güney kısmında planlanan konaklama alanları ve rekreatif birimlerin yanısıra, hobi amaçlı organik tarım faaliyetlerinin de bu yakaya taşması planlanmıştır. Tarım faaliyetlerinin kuzey arsa ve çevre parsellerdeki gridal yapısı arsaya taşınarak bir dolaşım ağı ve mekansal organizasyon sistemi üretilmiştir. Gridal sistem ağaç kümeleri ve göletlere göre şekilledirilmiştir.

Konaklama birimleri ve otel binası manzaradan faydalanabilmeleri için 1inci göletin uzun kıyısı boyunca yerleştirilmiştir. Sanat atölyeleri 1inci ve2inci göletin arasında, müstakil birimler ise 3üncü göletin çevresinde karşılıklı olarak konumlandırılmıştır. 1inci ve 3üncü göletler konaklama ve sosyal alanları tarafından, 2. gölet ise su sporları, model ve tekne atölyeleri tarafından kullanılacaktır. 4üncü Gölet ise balık üretimi için ayrılabilecektir. Çocuk kamp alanı ve manej gibi aktiviteler ise arsanın batısında gözden uzak noktalarda konumlandırılmıştır.

PGridal yapıyla oluşturulan yapılar ve aktivite alanları yerden yükseltilmiş açılı bir platformla birbirine bağlanır. Bu platform giriş köprüsüyle başlayıp 1.gölete doğru açılı olarak devam eder ve göletin üzerine çıkarak sonlanır. Bu platformun gölete doğru yöneldiği noktada konaklama birimleri ve otel binasının zemin katları tamamen boşalarak görsel sürekliliği tamamlar.

 
KÜNYE

Yer: Çankırı, Türkiye

Yıl: 2013

Program: Konaklama + Rekreasyon

Proje Alanı: 108000m²

İşveren: LÖSEV (Ulusal Yarışma)

Sorumlu Ortak: Onur Özkoç, Heves Beşeli

Tasarım Ekibi: Duygu Tüntaş, Tamara Nazari, Farzad Golghasemi, Gökhan Yıldırım, Hakan Şanlı

GÖRSELLER
LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi
LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi
LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi
LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi
LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi
LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi

© 2013 Motto Mimarlık

LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi
LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi

© 2013 Motto Mimarlık

LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi
LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi

© 2013 Motto Mimarlık

LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi
LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi

© 2013 Motto Mimarlık

LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi
LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi

© 2013 Motto Mimarlık

LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi
LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi

© 2013 Motto Mimarlık

LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi
LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi

© 2013 Motto Mimarlık

LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi
LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi

© 2013 Motto Mimarlık

LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi
LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi

© 2013 Motto Mimarlık

LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi
LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi

© 2013 Motto Mimarlık

LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi
LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi

© 2013 Motto Mimarlık

LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi
LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi

© 2013 Motto Mimarlık

LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi
LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi

© 2013 Motto Mimarlık

LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi
LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi

© 2013 Motto Mimarlık

LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi
LÖSEV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi

© 2013 Motto Mimarlık