SEMT KÜLTÜR VE SOSYAL ETKİNLİK EVİ

BİLGİ

Projenin ana teması olan “aidiyet”, göçmenlerin kentle bütünleşmesinin, kendilerini ilişkilendirebilecekleri (“kendilerine ve kendilerini ait hissettikleri”) bir mekan üzerinden kurulabileceğini önermektedir. Bu anlamda yapı arsa sınırlarına uzanan bir çatı örtüsü yardımıyla kent içerisinde özelleşir; fakat yatayda dolaşım ve görsel iletişim ile kent bağlantılarını korumaya devam eder. Böylece yapı hem kentle bütünleşerek göçmenlerin uyum sürecini hızlandırmakta, hem de “aidiyet” kaygısının önüne geçecek özel bir alana imkan tanımaktadır.

 
KÜNYE

Yer: İstanbul, Türkiye

Yıl: 2013

Program: Rekreasyon

Proje Alanı: 800m²

İşveren: YTONG (Ulusal Yarışma)

Tasarım Ekibi: Heves Beşeli, Tamara Nazari, Farzad Golghasemi, Osman Sümer

GÖRSELLER
Semt KSE
Semt KSE
Semt KSE
Semt KSE
Semt KSE
Semt KSE

© 2013 Motto Mimarlık

Semt KSE
Semt KSE

© 2013 Motto Mimarlık

Semt KSE
Semt KSE

© 2013 Motto Mimarlık

Semt KSE
Semt KSE

© 2013 Motto Mimarlık

Semt KSE
Semt KSE

© 2013 Motto Mimarlık

Semt KSE
Semt KSE

© 2013 Motto Mimarlık

Semt KSE
Semt KSE

© 2013 Motto Mimarlık