ODTÜ KALTeV

BİLGİ

1. PROJE ALANI

Proje alanı, alana yönelen yaya bağlantıları ve kuzey sınırından geçen taşıt-bisiklet yolu sayesinde kampüsle güçlü ilişkiler kurabilecek önemli bir pozisyondadır. Kampüste yaya hareketinin yoğunluğu düşünülerek, sosyal merkez, eğitim merkezleri ve konaklama alanlarından alan ulaşan akslar yapının tasarımında belirleyici bir rol üstlenmişlerdir. Doğu-batı yönünde kampüs merkezinden alana ulaşan akslar, yapının kütle ve işlev kurgusunu belirlemiş, batı yönünde eklenebilecek yeni yapılarla da ilişkide kalabilecek şekilde korunarak yapının içinden ve çevresinden geçirilmiştir.

Yapının kuzeyinde yer alan vadi manzarası, önemli bir bakış noktası oluşturur. Bu alanda oluşturulması düşünülen Bilim Parkı, KalTeV programı ile uyum içerisinde bir arada değerlendirilebilecektir. Ağırlıklı olarak batı yönünde gözlenebilen Akdeniz, yaya akslarının yöneldiği sonlandırılmamış bir odak sağlar. Alanın güneyinde inşa edilmekte olan Dinlence Vadisi ise KalTeV yapısının aktif kullanımı ve etkileşim potansiyeli açısından önemli bir etken olacaktır. Bu özellikler göz önünde bulundurularak oluşturulan şema rekreasyon alanlarını ve üretim alanlarını sokak kurgusu üzerinden yorumlamaktadır.

2. YAPI KURGUSU: ETKİLEŞİM ALANI – “SOKAKLAR”

Mühendislik Laboratuvarları Binası’nın avlusundan alana ulaşan aks, ofis ve laboratuvar hacimlerinin buluştuğu kapalı bir etkinlik sokağına dönüşerek yapı içerisinde devam ettirilmiştir. Komşu yapıda başlayan eğitim ve üretim işlevi böylelikle yapı içerisinde taşınmıştır.

Laboratuvar ve ofislerin gerektiğinde içine taşabileceği toplanma alanları ve sosyal donatılarıyla yapıyı kurgulayan iç sokağın disiplinlerarası iletişimi tetikleme potansiyeli desteklenmiştir.

3. YAPI KURGUSU: İKLİMSEL GİRDİLER

Kıbrıs’ın sıcak ve yağışlı iklimi yapının organizasyonunda önemli bir belirleyici olmuştur.  Yapıların alt programları ağırlıklı olarak iç avlulara yönlendirilerek güneş ışığının direkt etkisi sınırlandırılmıştır. Oluşturulan avlular aynı zamanda hakim rüzgar yönünde açılarak yapı içerisinde çapraz havalandırma yapılmasına imkan sağlanmıştır. Ana hacimlerde oluşturulan çatı bacaları ile yapı içinde ısınan havanın pasif olarak yapıdan atılması sağlanmıştır. Çatı bacaları aynı zamanda batı yönünden gelen direkt güneş ışığını yansıtarak yapıların aydınlatılmasına katkıda bulunacaklardır.

Peyzaj alanlarında ve iç avlularda ağırlıklı olarak kuru bahçeler ve endemik bitkilendirme düşünülmüş, bu şekilde su tasarrufu sağlanması ve işletim kolaylığı hedeflenmiştir. Yapı genelinde gri su toplanması ve yeniden kullanımına imkan sağlanmıştır.

İklimsel veriler göz önünde bulundurularak yapı cephelerinde tuğla tercih edilmiş, farklı dizilimlerle ışık seviyesinin kontrolü ve yarı-açık alan organizasyonu sağlanmıştır. Yapıların strüktürel sistemleri imalat kolaylığı düşünülerek betonarme ağırlıklı tasarlanmış, geniş açıklıklı iç sokaklar ve meydan üzerinde düşünülen parasol bölümünde ise sınırlı olarak çelik elemanlar kullanılmıştır.

 
KÜNYE

Yer: Güzelyurt, KKTC

Yıl: 2017

Program: Eğitim

Alan: 15.009m²

İşveren: ODTÜ KKK (Davetli Yarışma)

Tasarım Ekibi: Onur Özkoç, Heves Beşeli, Ali Yücel Özdemir, İrem Senem Büyükkoçak, Elif Köse, Havva Nur Başağaç, Ahmet Kılınç

Danışmanlar;

Statik: Özün Proje

Mekanik: Beşeli Mühendislik

Elektrik: MPY Mühendislik

GÖRSELLER
ODTÜ KALTeV
ODTÜ KALTeV
ODTÜ KALTeV
ODTÜ KALTeV
ODTÜ KALTeV

© 2017 Motto Mimarlık

ODTÜ KALTeV
ODTÜ KALTeV

© 2017 Motto Mimarlık

ODTÜ KALTeV
ODTÜ KALTeV

© 2017 Motto Mimarlık

ODTÜ KALTeV
ODTÜ KALTeV

© 2017 Motto Mimarlık

ODTÜ KALTeV
ODTÜ KALTeV

© 2017 Motto Mimarlık

ODTÜ KALTeV
ODTÜ KALTeV

© 2017 Motto Mimarlık

ODTÜ KALTeV
ODTÜ KALTeV

© 2017 Motto Mimarlık

ODTÜ KALTeV
ODTÜ KALTeV

© 2017 Motto Mimarlık

ODTÜ KALTeV
ODTÜ KALTeV

© 2017 Motto Mimarlık

ODTÜ KALTeV
ODTÜ KALTeV

© 2017 Motto Mimarlık

ODTÜ KALTeV
ODTÜ KALTeV

© 2017 Motto Mimarlık

ODTÜ KALTeV
ODTÜ KALTeV

© 2017 Motto Mimarlık

ODTÜ KALTeV
ODTÜ KALTeV

© 2017 Motto Mimarlık

ODTÜ KALTeV
ODTÜ KALTeV

© 2017 Motto Mimarlık