DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR PARK

BİLGİ

Eskişehir Atatürk Stadyum’u ve yakın çevresini kapsayan proje alanı, Eskişehir tarihi ve kent kimliğinin gelişiminde çok önemli bir yer tutar. Yer’in ruhu, kent tarihine damga vurmuş olan önemli işlevsel odakları aracılığıyla güçlü bir şekilde vurgulanır ve hissedilir. Alan, kent içinde önemli bir sosyal odak oluşturmakta, başta spor ve eğitim olmak üzere önemli işlevler üstlenmektedir, ayrıca kentli için bir karşılaşma/çarpışma alanı sağlamaktadır.

Stadyumun taşınması ile başlayacak olan değişim, alanın geçmişten gelen kimliği, güncel durumu ve geleceğe dair vizyonunu dikkate almak zorundadır. Bu noktalar göz önünde bulundurulduğunda alanın “geçmiş”, “şimdiki zaman” ve “gelecek”le ilişkilenen çok katmanlı bir yapıda olduğu görülmektedir. Alan için önerilen fikir, alanın yeniden düzenlenmesinde bu üç zaman katmanının birlikteliğinin yorumlanmasıdır. Bu kapsamda, tasarım fikri alanın geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceğiyle bağlantılar kuran, birbiriyle ilişkili 3 katmanda kurgulanmıştır.

KATMAN 1: "GEÇMİŞ"

A. Kimlik

Temelde 3 parçada ele alınan alan, bu parçalara denk gelen 3 ana program ile tanımlanmıştır:(1) Günümüzde Eskişehir Asker Hastanesi olarak kullanılan, 1939 yılında uçak biçimindeki binasıyla bütünleşen Türkiye’nin ilk hava hastanesi;(2) 1952 yılından günümüze Eskişehirspor kimliğiyle bütünleşen, kent için bir toplanma/çarpışma alanı ve serbest ifade imkanı sağlayan, Eskişehir Atatürk Stadyumu;(3) Cumhuriyet idealleri paralelinde, vatandaşların mesleki ve teknik konularda eğitilmesi ve becerilerinin geliştirilmesi odağında hizmet veren, güncel adıyla Atatürk Meslek Lisesi.l School, reflecting the high ideals of the early republic and underlining the importance of vocational training for the prosperity of the nation.

B. Yeniden İşlevlendirme

Bu üç yapının başlangıç idealleri ve kimlikleri gözetilerek halk kullanımına açık bir şekilde korunması ve yeni işlevlerle desteklenmesi önerilmiştir. Bu kapsamda, Hava Hastanesi Sivil Havacılık Merkezi, Stadyum’un ES-ES yazısı ile kent belleğinde iz bırakan açık tribününün Eskişehirspor Müzesi ve tanıtım alanı, Meslek Lisesi’nin ise halk ın günlük kullanımına da açık bir mesleki eğitim/gelişim merkezi olarak korunması önerilmektedir.

C. Hafıza Yolu

Alanın geçmişinden gelen kimliği ve Yer’in Ruhu, zemin düzleminden yükselerek farklılaşan ve geçmiş “bağlam”a mesafeli bir bakış sağlayan bir hafıza yolu aracılığıyla gözlemlenebilecektir. Bu yaya yolu, alandaki 3 kopuk arsa parçasını birleştirerek alnın bütünlüğünü sağlayacaktır. Önerilen hafıza yolu alana bir açık hava müzesi görevi yükleyecek ve geçmişteki roller ile güncel işlevlerin çakışmasının dışarıdan gözlemlenebilmesine olanak verecektir.

KATMAN 2: “ŞİMDİ”

Proje alanı güneyde önemli bir kültür-eğitim kurumu yoğunluğu ile ilişkilenmektedir. Farklı türlerde kamusal kullanımlar ile de güçlenen bu yoğunluk önemli bir yaya hareketini yönlendirebilecek kapasitededir. Alan çeperindeki yaya trafiğinin bu bölgelerden Porsuk Çayı etrafındaki rekreasyon alanlarına doğru aktığı gözlemlenmektedir. Bu veriden hareketle, daha geniş bir ölçekte alanın güney çeperindeki potansiyel yaya trafiğinin, Arkeoloji Müzesi’nden başlayıp park içindeki aktivitelerle iletişime geçerek Porsuk’a ulaşacak bir “kısayol” önerilmiştir. Bu kısayol aracılığıyla, pratik bir güzergah kullanılarak kentlilerin iletişiminin artırılması ve ortak eylemlerin teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

KATMAN 3: "GELECEK"

Eskişehir Kenti nüfusunun ciddi bir bölümü gençlerden ve öğrencilerden oluşmakta, bununla birlikte kentte farklı yaş gruplarıyla sosyal-kültürel canlılık sürdürülebilmektedir. Bütün bu çeşitlilik içinde proje alanının kente yapabileceği en önemli katkı, dönüştürülebilen, kalıcı bir programı olmayan alanlara olanak sağlamasıdır. Bu görüşten hareketle güneyde üretim meydanından kuzeye doğru uzanan bir aks üzerinde, serbestçe dönüştürülebilen programsız pavilyonlar önerilmiştir. Programsız pavilyonlar, zaman içinde değişen ihtiyaçlara göre dönüştürülerek alanın bağlamla tutarlılığının gelecekte de sürdürülebilmesini sağlayacaktır.

ÇAKIŞTIRILMIŞ KATMANLAR

Alanda önerilen çok katmanlı doku ve çakışmalar, alanın kimliğiyle bütünleşen programları, rastlantısal ve kendiliğinden oluşan programlarla destekleyerek parkın alternatif alan üretme ve güncel kalma potansiyelini ön plana çıkarmayı amaçlamaktadır. İlham oluşturmak açısından, proje sunumundaki durumda 10 pavilyon aşağıdaki eylemlere ev sahipliği yapar pozisyonda sunulmuştur: gösteri yapmak, yemek yemek, müzik yapmak, açık havada sinema izlemek, makale yazmak, suda serinlemek, paten yapmak, bitki yetiştirmek, şehir kültürünü tanımak, Eskişehir’i izlemek. Öte yandan, projenin nihai hedefi sınırları kaldırılmış bir olasılık havuzuna imkan tanımaktır:

Şarkı söylemek, çimlerde kitap okumak, sohbet etmek, müzik dinleyerek yürümek, bisiklet sürmek, spor yapmak, çimlerde uzanmak, yağmuru izlemek, sergi gezmek, eğitsel ve öğretici faaliyetlere katılmak, inisiyatif almak, yemek yapmak, güneşli zamanlarda gölgede kalabilmek, korkmadan toplanabilmek, atölye ve sergi gezmek, kaykay, paten yapmak, yürüyüş yapmak, manzarayı seyretmek, müzik yapmak, anmak, satranç oynamak, maket yapmak, bungee-jumping yapmak, merdivende kitap okumak, isyan etmek, dans etmek, rock grubu kurmak, parti yapmak, sığınmak, tiyatroya katılmak, resim yapmak, yıldızları izlemek, konser vermek, kartopu savaşı yapmak, büyümek, insanlarla tanışmak, oyun oynamak, bilgisayar kullanmayı öğrenmek, misafir etmek, kuş gözlemlemek, endemik bitki yetiştirmek, zaman geçirmek, geçmişi anmak, enstrüman çalmayı öğrenmek, çarpışan otolara binmek, flört etmek, origami çalışmak, çocuk kalmak, festival düzenlemek, marangozluk yapmak, bilet almak, sesini duyurmak, yoga yapmak, uçurtma uçurmak...

 
KÜNYE

Yer: Eskişehir, Türkiye

Yıl: 2014

Program: Park + Rekreasyon

Proje Alanı: 193000m²

İşveren: Eskişehir Mimarlar Odası (Ulusal Yarışma)

Sorumlu Ortak: Onur Özkoç, Heves Beşeli

Tasarım Ekibi: Hakan Şanlı, Damla Ece Erdem, Burak Dönmez, Mustafa Eren Bük, Elçin Akyol

GÖRSELLER
Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park

© 2014 Motto Mimarlık

Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park

© 2014 Motto Mimarlık

Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park

© 2014 Motto Mimarlık

Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park

© 2014 Motto Mimarlık

Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park

© 2014 Motto Mimarlık

Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park

© 2014 Motto Mimarlık

Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park

© 2014 Motto Mimarlık

Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park

© 2014 Motto Mimarlık

Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park

© 2014 Motto Mimarlık

Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park

© 2014 Motto Mimarlık

Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park

© 2014 Motto Mimarlık

Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park

© 2014 Motto Mimarlık

Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park

© 2014 Motto Mimarlık

Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park

© 2014 Motto Mimarlık

Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park

© 2014 Motto Mimarlık

Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park

© 2014 Motto Mimarlık

Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park

© 2014 Motto Mimarlık

Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park

© 2014 Motto Mimarlık

Dönüştürülebilir Park
Dönüştürülebilir Park

© 2014 Motto Mimarlık