ADANA TİCARET ODASI

HİZMET BİNASI

BİLGİ

Adana Ticaret Odası Hizmet Binası’nın bağlamını oluşturan ve projeyi şekillendiren iki ana unsurdan bahsedilebilir: Hemen yanında yer alacak olan kültürel kamu yapılarıyla birlikte yorumlanan program ve iklimsel veriler. Proje alanı Adana için önemli bir şehirlerarası ve şehiriçi hat olan Turan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde bulunmaktadır. Yapının yakın çevresinde Adana Sanayi Odası, Çukurova Kalkınma Ajansı hizmet binası, Adana Müftülüğü hizmet binası, Türk Telekom, İcra Daireleri gibi çeşitli kamu binalarının olması alanın gelecekte kamuya hizmet veren bir kampüse dönüşeceğine işaret etmektedir.

Proje alanının kuzey çeperini kültür varlığı olarak tescil edilmiş ve müzeye dönüştürülmekte olan tarihi Milli Mensucat Fabrikası oluşturmaktadır. Milli Mensucat Fabrikası Adana’nın tarihinde önemli bir yere sahiptir ve Orhan Kemal’in kitaplarında da yer almıştır. Bu nedenle tasarım sürecinde Milli Mensucat Fabrikası’na önem verilmiş, Milli Mensucat Fabrikası’na bakan kuzey cephesi ayrıca ele alınmıştır. Buna ek olarak, Milli Mensucat Fabrikası ile ATO arasında kalan yolun yalnızca acil durumlarda geçişe izin verecek ve mesai saatleri dışında servis yolu olarak kullanılacak şekilde yaya odaklı erişime açılması önerilmiştir.

Proje alanının fiziksel çevresinin yanısıra, Adana ilinin karakteristik iklimi de ATO Hizmet Binası için önemli bir veridir. Adana ilinin ay bazında ortalama sıcaklığı en yüksek 28,5 oC (Ağustos), en düşük ise 9,6 oC (Ocak)’dir. Sıcaklık verileri yılın en soğuk ayında bile Adana’da dışarıda vakit geçirilebileceğini göstermektedir. Bu nedenle, ATO Hizmet Binası’nda açık alanların önemi arttarmaktadır. Öte yandan, Adana’da Kuzey-KuzeyDoğu yönünden esen hakim rüzgar yapının havalandırılması için göz önünde bulundurulmuştur.

Şartnamede verilen mimari programda ‘Üye İşlem Birimleri’nin mesai saatleri içinde yapının en yoğun kullanılacak bölümü olduğu, bu nedenle ‘Üye İşlem Birimleri’ yapının en erişilebilir olan giriş katına, güneyde yer alan Turan Cemal Beriker Bulvarı boyunca yerleştirilmiştir. İşlevsel hiyerarşi içinde, mesai saatleri içinde yapının daha az yoğunlukta kullanılan ‘ATO Kurumsal Birimleri’ ile ‘Yönetim Birimleri’, dikey hiyerarşi içinde üst katlara yerleştirilmiştir.

Mimari programın mesai saatleri dışında da hizmet verebilecek elemanları, giriş kattan başlayarak birbirleri ile fiziksel ilişkide olacak şekilde, birbirleri ile rampa ve merdivenlerle bağlanan bir sosyal aks üzerinde örgütlenmiştir. Sosyal ve kültürel fonksiyonları birbirine bağlayan bu yolun bina içi galeri boyunca üst katlara ilerlemesiyle sosyal ve kültürel fonksiyonların yapıya dağıtılması ve yapının gün boyunca yaşayan bir bina olması amaçlanmıştır. Mesai saatleri dışında da hizmet vermesi düşünülen Konferans Salonu, avlu katına yerleştirilmiş ve avlu katına doğrudan ulaşım yapının kuzeydoğusunda, Milli Mensucat Fabrikası cephesinde açılan kentsel boşluktan aşağıya inen merdivenle sağlanmıştır. Bunun yanında, ayda bir defa toplanığı belirtilen Meclis Salonu’na yeni anlamlar yüklenmiş ve salonun aynı zamanda sosyal bir işlev de üstlenebileceği düşünülmüştür. Bu nedenle Meclis Salonu, meclis toplantısı olmadığı zamanlarda da açılarak insanların toplanacağı ve meclis salonu ile fiziksel ilişkisi olan sergi salonu, restoran, müze ile birleştirilebileceği ve meclis salonunun başka etkinliklere de hizmet edebileceği düşünülmüştür.

 
GÖRSELLER
Adana Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası

© 2014 Motto Mimarlık

Adana Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası

© 2014 Motto Mimarlık

Adana Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası

© 2014 Motto Mimarlık

Adana Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası

© 2014 Motto Mimarlık

Adana Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası

© 2014 Motto Mimarlık

Adana Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası

© 2014 Motto Mimarlık

Adana Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası

© 2014 Motto Mimarlık

Adana Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası

© 2014 Motto Mimarlık

Adana Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası

© 2014 Motto Mimarlık

Adana Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası

© 2014 Motto Mimarlık

Adana Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası

© 2014 Motto Mimarlık

Adana Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası

© 2014 Motto Mimarlık

Adana Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası

© 2014 Motto Mimarlık

Adana Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası

© 2014 Motto Mimarlık

Adana Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası

© 2014 Motto Mimarlık

Adana Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası

© 2014 Motto Mimarlık

Adana Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası

© 2014 Motto Mimarlık

Adana Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası

© 2014 Motto Mimarlık

 
KÜNYE

Yer: Adana, Türkiye

Yıl: 2014

Program: Ofis + Rekreasyon

Proje Alanı: 15914m²

İşveren: Adana Ticaret Odası (Ulusal Yarışma)

Sorumlu Ortak: Onur Özkoç, Heves Beşeli

Tasarım Ekibi: Duygu Tüntaş, Özgün Özçakır, Damla Ece Erdem, Hakan Şanlı, Tamara Nazari