KENT İÇİN DÖNÜŞÜM:

ADANA SPOR PARKI

BİLGİ

Proje alanı, kent tarihi içerisinde spor alanı olarak önemli bir hafızaya sahiptir. Bu anlamda, alanda önerilecek yeni kullanımlar Yer’in ruhunu koruyacak şekilde ele alınmalıdır. Adana kentinde önemli bir spor odağı olan alanın yeniden yapılandırılmasında da spor önemli bir rol oynayacaktır.

Önerilen projede, 5 Ocak Stadı’nın mevcut kapalı tribünü fonksiyonel ve simgesel anlamları düşünülerek korunmuş ve mekânsal üretim aracı olarak yeniden işlevlendirilmiştir. Uzun bir süre spor izleme alanı olarak kullanılmış olan tribün, yeni öneride spor “izleme” işlevinin yanı sıra farklı nitelikte spor alanlarını da organize eden bir araç olarak kullanılmıştır.

Projenin mekan kurgusunda korunan mevcut kapalı tribün önemli bir rol oynar. Parkın batı çeperini tanımlayan ve bütün alanı izleyen tribün, aynı zamanda parkın mekânsal kurgusunda düzenleyici bir rol oynar.

Genel olarak park alanı, tribün yapısından çıkarılan bir grid baz alınarak aktivite bantlarına bölünmüştür. Tribün bölümü üstlendiği çeşitli işlevler gereği aşağıdaki park alanıyla ilişkiler kurar ve aktivite bantlarını düzenler. Farklı spor aktiviteleri ve sosyal aktiviteler ihtiyaç duydukları mekânsal boyutlar düşünülerek özelleştirilmiş bantlar üzerinde yerleştirilmiştir.

Kurgulanan aktivite bantları önerilen üst örtü aracılığıyla kapalı, açık ve yarı-açık mekanlar üretir. Doğu-batı ekseninde uzanan aktivite bantları, kuzey-güney ekseninde kurdukları komşuluklarla farklı aktiviteler arası etkileşime olanak verir.

Aktivite bantlarının günlük hayatın içerisinde deneyimlenebilmesi amacıyla çevredeki belli başlı aksları birbirine bağlayan yaya patikaları, aktivite bantlarıyla kesişerek ilerleyecek şekilde konumlandırılmıştır. Bu sayede, parktaki patikayı bir kısayol olarak kullanma eylemi, yayaların parktaki aktiviteleri içinde bulunarak gözlemleyebileceği yeni bir tecrübe oluşturacaktır.

Önerilen kurgu, profesyonel spor faaliyetlerinin taşınmasıyla boşalan alanda halkın katılımını teşvik edecek, yeni sosyal ve kültürel deneyimlere imkan sağlayacak bir program öngörmektedir. Adana belleğinde spor alanı olarak önemli bir yer tutan alan, bu şekilde kimliğini koruyarak farklı bir deneyime ev sahipliği yapabilecektir.

 
KÜNYE

Yer: Adana, Türkiye

Yıl: 2013

Program: Spor + Rekreasyon

Proje Alanı: 47309m²

İşveren: Adana Mimarlar Odası (Ulusal Yarışma)

Sorumlu Ortak: Onur Özkoç

Tasarım Ekibi: Hakan Şanlı, Gökhan Yıldırım

Danışmanlar;

Statik: Emir Şanlı

GÖRSELLER
Adana Spor Parkı
Adana Spor Parkı
Adana Spor Parkı
Adana Spor Parkı
Adana Spor Parkı
Adana Spor Parkı
Adana Spor Parkı

© 2013 Motto Mimarlık

Adana Spor Parkı
Adana Spor Parkı

© 2013 Motto Mimarlık

Adana Spor Parkı
Adana Spor Parkı

© 2013 Motto Mimarlık

Adana Spor Parkı
Adana Spor Parkı

© 2013 Motto Mimarlık

Adana Spor Parkı
Adana Spor Parkı

© 2013 Motto Mimarlık

Adana Spor Parkı
Adana Spor Parkı

© 2013 Motto Mimarlık

Adana Spor Parkı
Adana Spor Parkı

© 2013 Motto Mimarlık

Adana Spor Parkı
Adana Spor Parkı

© 2013 Motto Mimarlık

Adana Spor Parkı
Adana Spor Parkı

© 2013 Motto Mimarlık

Adana Spor Parkı
Adana Spor Parkı

© 2013 Motto Mimarlık

Adana Spor Parkı
Adana Spor Parkı

© 2013 Motto Mimarlık

Adana Spor Parkı
Adana Spor Parkı

© 2013 Motto Mimarlık

Adana Spor Parkı
Adana Spor Parkı

© 2013 Motto Mimarlık